Thông báo hoãn lịch thi Violympic

03:30 13/03/2020

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia xin trân trọng thông báo!

Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên BTC xin thông báo dời lịch thi Violympic các vòng Quận/Huyện và Tỉnh/Thành phố, Quốc Gia Violympic năm học 2019 – 2020. Ngày thi cụ thể sẽ được thông báo trên trang chủ Violympic.vnFacebook sau.

Tất cả các ca thi đã được khởi tạo cho vòng thi Quận/Huyện tại các ngày cũ BTC sẽ reset để các cán bộ quản lý cấp Quận/Huyện tạo lại theo lịch thi mới sau khi có lịch thi cụ thể và dễ quản lý hơn.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1281 · Branch · Slug: v3-3-1281