Những lưu ý về xác thực tài khoản giáo viên trên Violympic

04:33 09/12/2019

Kính gửi các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý Violympic.

Sau khi BTC Violympic cập nhật chức năng tạo ca thi cho vòng thi các cấp Violympic năm học 2019 – 2020. Hiện tại đã có rất nhiều thầy giáo, cô giáo xác thực thành công trên hệ thống và có thể tạo ca thi, nhưng cũng có nhiều trường hợp tài khoản bị từ chối. Do đó BTC yêu cầu các thầy giáo, cô giáo kiểm tra đúng thông tin của mình trước khi xác thực.

Những tài khoản có thông tin không chính xác như sau sẽ bị BTC từ chối:

Hướng dẫn tạo ca thi vòng thi các cấp Violympic chi tiết:

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v23.0523.2 · Branch · Slug: