Cuộc thi giải Toán
qua mạng Violympic
Vào thiLịch thi
VioEdu

ĐIỂM CAO NHẤT QUỐC GIA

ĐIỂM CAO NHẤT ĐỊA PHƯƠNG

Trần Bảo Anh

1A3

Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Hoàng Tú Anh2

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Nguyen Ha Vy3

Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Vũ Minh Đức4

Trường Tiểu học Kim Liên

Phạm Đăng Khôi5

Trường Tiểu học Trung Tự

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG CỦA VIOLYMPIC

63

Tỉnh thành

714

Quận / Huyện

28,710

Trường

84,978

Tài khoản

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1260 · Branch · Slug: v3-3-1260