Xếp hạng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội  Toán Tiếng Anh 5

Tất cả / Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội / Toán Tiếng Anh  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35276664Nguyễn Thành Vinh54H17101770
2 36314773Nguyễn Hiền Linh55A1517001363
3 35267081Nguyễn Quý Tuấn Anh55A1117001826
4 32465895Khuc Dang Anh55A1116451741
5 30891449Trần Phú Ngọc Hải54D16001006
6 36347041Trần Nguyên Khánh55D15601591
7 33715345Đỗ Minh Hà55A515351801
8 36162240Nguyễn Hữu Hoàng Minh55A1515201787
9 32454121Phạm Nhất Nguyên54A1114901683
10 36328229Nguyễn Hữu Minh Nhật55a1514501834
11 35440700Lê Nguyễn Gia Hân 54A814251792
12 35191287Nguyễn Công Tuấn54A11415931
13 35206901Vũ Khánh Phong54a314001044
14 33741543Bui Tuan Minh54A1313951805
15 36465362Nguyễn Xuân Bảo Lâm55A513901346
16 36312554Phạm Minh Ngọc55H13901803
17 35195226Hoàng Nhật Minh55A313801003
18 36397430Duong Bao Nam55a1113701802
19 36473056Hoàng Bảo Long55A13601836
20 35431951Nguyễn Minh Cường5G13401029

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  • Trần Bảo Anh

   1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

  • Hoàng Tú Anh

   1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

  • Nguyen Ha Vy

   a3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

  • Vũ Minh Đức

   1D | Trường Tiểu học Kim Liên

  • Phạm Đăng Khôi

   1c | Trường Tiểu học Trung Tự

  • NGUYEN GIA LINH

   1A | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

  • Bùi Gia Linh

   1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

  • Trần Minh Hiếu

   1A4 | Trường Tiểu học La Phù

  • BÙI PHƯƠNG THẢO

   A7 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

  • Đỗ Đức Khang

   1T | Trường Tiểu học Dân lập Ban Mai

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1261 · Branch · Slug: v3-3-1261