Xếp hạng Trường THCS Huyền Sơn  Toán Tiếng Anh 6

Tất cả / Trường THCS Huyền Sơn / Toán Tiếng Anh  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Huyền Sơn

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN

Điểm cao nhất quốc gia

    Điểm cao nhất địa phương

    • Trần Bảo Anh

      1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

    • Lê Thảo Anh

      1D | Trường Tiểu học Nguyễn Du

    • Lưu Duy Anh

      1A6 | Trường Tiểu học Phương Canh

    • Lê Minh Khải

      1Q4 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

    • Cao Việt Bách

      1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

    • Tạ Mạnh Bách

      1A3 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện

    • Pham Minh Anh

      1A1 | Trường Tiểu học Phenikaa

    • Hoàng Tú Anh

      1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

    • Nguyễn Tuấn Kiệt

      1A5 | Trường Tiểu học Thị Trấn Phùng

    • Nguyễn Trà My

      1D | Trường tiểu học Vân Tảo

    VioEdu

    ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

    © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
    Created at: · Version: v3.3.1269 · Branch · Slug: v3-3-1269