Ca thi và danh sách địa điểm thi Quốc Gia Violympic 2019-2020

04:39 15/06/2020

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia xin thông báo!

Từ ngày 01/06/2020 Ban tổ chức Violympic Quốc Gia bắt đầu tiếp nhận thông tin đăng ký đơn vị đồng hành tổ chức thi Quốc Gia. Danh sách các địa điểm thi Quốc Gia sẽ tiếp tục được cập nhật đến hạn đăng ký điểm thi cuối cùng là 18h00 ngày 25/06/2020.

DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÒNG QUỐC GIA XEM TẠI ĐÂY

Quản lý đăng ký cụm thi Quốc Gia
Đặng Văn Đạt – ĐT: 0947 083 558 – Mail: datdv@fpt.edu.vn

Hồ sơ đăng ký dự thi Violympic Quốc Gia bao gồm một bản chụp (hoặc scan) và một bản mềm gửi qua địa chỉ email: violympic@fpt.edu.vn

Dành cho Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT:

  1. Bản đăng ký cán bộ nhận mã Quốc Gia (Mẫu số 2)
  2. Danh sách đăng ký học sinh dự thi (mẫu số 1)

Dành cho các đơn vị Trường:

  1. Bản đăng ký cụm thi Quốc Gia (Mẫu số 3 hoặc 4 phụ thuộc vào tình hình thực tế)
  2. Danh sách đăng ký học sinh dự thi (mẫu số 1)

Hạn cuối cùng để nộp danh sách đăng ký học sinh dự thi vòng Quốc Gia là 18h00 ngày 26/06/2020.

Ca thi dành cho các cụm thi:

CÁC HỌC SINH THI TẠI CÁC CỤM THI QUỐC GIA SẼ ĐƯỢC XÉT GIẢI THEO CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN SỐ 0119/FPT-VIO NGÀY 09.09.2019.

CÁC HỌC SINH THI TỰ DO KHÔNG THEO CỤM THI SẼ THI CÁC CA NHƯ SAU ĐỂ XÉT TOP 100 QUỐC GIA:

Ngày thi 01: Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Vật lí
  ? Ca 01: Từ 20h00 – 20h45 ngày 28/06/2020
  ? Ca 02: Từ 21h00 – 21h45 ngày 28/06/2020
Ngày thi 02: Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Vật lí
  ? Từ 20h00 – 20h45 ngày 29/06/2020

Học sinh nằm trong top 100 Quốc Gia sẽ nhận được Giấy khen từ BTC.

Ngoài Giấy chứng nhận học sinh sẽ nhận thêm phần thưởng phần thưởng hiện vật khi đạt top 100 tại vòng Quốc Gia đối với môn Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Vật Lí ở tất cả các khối lớp.

MẪU 1: ĐĂNG KÝ DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI QUỐC GIA: TẠI ĐÂY

MẪU 2: ĐĂNG KÝ NHẬN MÃ QUỐC GIA (dành cho Phòng và Sở GD&ĐT): TẠI ĐÂY

MẪU 3: ĐĂNG KÝ CỤM THI (dành cho các đơn vị trường):TẠI ĐÂY

MẪU 4: ĐĂNG KÝ CỤM THI CÓ PHÒNG GD GIÁM SÁT: TẠI ĐÂY

MẪU 5: BIÊN BẢN KẾT QUẢ THI QUỐC GIA: TẠI ĐÂY

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5