none

Thông báo đổi lịch thi Violympic

08:27 17/02/2020

Ban tổ chức Violympic Quốc Gia xin trân trọng thông báo!

Do ảnh hưởng của dịch cúm nên BTC xin thông báo dời lịch thi Violympic các vòng Quận/Huyện và Tỉnh/Thành phố, Quốc Gia sang lịch mới như sau:

Tất cả các ca thi đã được khởi tạo cho vòng thi Quận/Huyện tại các ngày cũ BTC sẽ reset để các cán bộ quản lý cấp Quận/Huyện tạo lại theo lịch thi mới và dễ quản lý hơn.

Các trường hợp thay đổi tiếp theo BTC sẽ cập nhật trên Trang chủ của Violympic cũng như trên fanpagenhóm chính thức của Violympic.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1114 · Branch · Slug: 67f01a13f8dd93501e32ea76cd44dba837905c6c