Hướng dẫn tạo ca thi vòng thi các cấp Violympic

01:17 04/12/2019

Năm nay BTC Violympic có nâng cấp chức năng tạo ca tại vòng thi các cấp để các thầy cô giáo và các cán bộ quản lý vòng thi các cấp chủ động hơn trong việc tổ chức vòng thi nhằm chọn lọc học sinh ưu tú cho vòng thi Quốc Gia Violympic 2019 – 2020. Trong bài hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô sử dụng chức năng tạo ca thi để phù hợp với điều kiện của trường mình.

Bước thứ 1: Để sử dụng chức năng tạo ca thi thì thầy cô giáo cần có 1 tài khoản giáo viên, nếu chưa có thầy cô cần phải tạo tài khoản theo đường dẫn bên dưới với đối tượng là giáo viên: http://violympic.vn/register

Nếu thầy cô giáo nào có tài khoản rồi thì bỏ qua bước “Đăng ký tài khoản” mà chỉ cần đăng nhập vào hệ thống theo địa chỉ: http://violympic.vn/login

Bước thứ 2:  Sau khi đăng nhập thành công, các thầy cô bấm vào phần “Thi các cấp” trên thanh menu để tiến hành kiểm tra thông tin tài khoản email và xác thực tài khoản.

Tiếp theo là kiểm tra lại thông tin email và bám vào nút “xác thực email”:

Sau khi bấm xác thực thì tài khoản giáo viên được duyệt thì mới được phép tạo ca thi. Nếu không xác thực thì tài khoản giáo viên sẽ không được sử dụng các tính năng tạo ca thi.

Bước thứ 3: Sau khi tài khoản giá viên được xác thực xong thì các thầy cô có thể tạo ca thi cho vòng các cấp rồi

Bước đầu tiên để tạo ca thi chúng ta cần chọn thông tin:

  • Chọn vòng thi:  
  • Chọn môn thi:
  • Chọn khối thi:
  • Sau đó bấm vào nút tiếp theo:

Bước thứ 4: Chúng ta cần chọn bộ đề thi và thời gian mở ca thi. Năm nay BTC Violympic cho phép các đơn vị tự tạo ca  thi và chọn bộ đề thi trong khoảng thời gian quy định:

  • Chọn bộ đề thi: BTC Violympic đã biên soạn sẵn các bộ đề thi để các giáo viên lựa chọn, mỗi khối lớp sẽ có nhiều bộ đề thi khác nhau.
  • Chọn ngày tổ chức thi.
    Ở đây ví dụ tôi sẽ chọn ngày tổ chức là ngày 13/01/2020. Các thầy cô sẽ được phép chọn các ngày thi bất kỳ từ 13/01/2020-19/01/2020 cho vòng thi cấp trường. Số ca thi trong ngày là không giới hạn và các bộ đề có thể chọn là khác nhau.
  • Chọn giờ bắt đầu ca thi. Giờ bắt đầu ca thi từ 08:00 Sáng đền 16h15 buổi chiều, giờ kết thúc ca thi sẽ được hệ thống tự động cộng them 45 phút. Do đó thầy cô giáo chỉ được chọn thời gian trong khoảng giới hạn này. SA (AM) là kí hiệu cho ca thi buổi sáng, CH(PM) là kí hiệu cho ca thi buổi chiều.
  • Sau khi chọn xong hết thì bấm vào nút “Tạo ca thi”.

Hệ thống sẽ thông báo thông tin chi tiết về ca thi các thầy cô đã tạo thành công như sau:

Bước thứ 5: Để quản lý các ca thi đã tạo và quản lý kết quả học sinh thì các thầy cô kéo xuống bên dưới phần “Quản lý ca thi” để xem chi tiết: Tại đây các thầy cô có thể Mở ca thi, Khóa ca thi, Lấy kết quả của học sinh đã dự thi.

Video hướng dẫn chi tiết tạo ca thi các cấp

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

BTC Violympic!

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1178 · Branch · Slug: 19b8a031584d9a91387233162c02ca90c35f15b2