Triết lý giáo dục và Tôn chỉ hoạt động

Triết lý giáo dục và Tôn chỉ hoạt động của Violympic là “Kết nối – Tri thức – Sáng tạo – Phát triển”

Kết nối: Violympic là cầu nối của học sinh có niềm đam mê toán học trên toàn Việt Nam, hướng tới mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu bằng cách khơi gợi, nuôi dưỡng những lứa công dân đam mê toán học, giỏi công nghệ và có chung tiếng nói với công dân toàn thế giới.

Tri thức: Là tài sản vô giá mà bạn có thể luôn mang theo bên mình và là hành trang vững chắc nhất để mỗi cá nhân bước vào đời. Violympic tiếp nguồn tri thức cho lớp trẻ Việt trên mọi miền tổ quốc, giúp các em tiếp thu kiến thức và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn cuộc sống.

Sáng tạo: Là đỉnh cao nhất của con đường thu nhận và tái sinh tri thức. Sáng tạo là phương thức phát triển mạnh nhất, nhanh nhất và hứa hẹn nhất.

Phát triển: Violympic luôn vì lợi ích thiết thực của học sinh. Không ngừng nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ nhằm tạo sân chơi bình đẳng kết nối tri thức toàn cầu.

BAN TỔ CHỨC VIOLYMPIC QUỐC GIA

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1295 · Branch · Slug: v3-3-1295