Danh sách học sinh đạt giải tại vòng thi Quốc Gia Violympic năm học 2021-2022

12:18 17/05/2022

BTC Violympic Quốc gia trân trọng thông báo.

Sau khi hoàn thành kiểm tra hồ sơ từ các điểm thi của các Tỉnh/Thành phố. BTC xin được chúc mừng các em học sinh có tên trong danh sách đạt giải vòng Quốc Gia Violympic năm học 2021 – 2022. 

QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG, QĐ-FPT

TOÁN TIẾNG ANH 4

TOÁN TIẾNG ANH 8

TOÁN TIẾNG VIỆT 2

TOÁN TIẾNG VIỆT 3

TOÁN TIẾNG VIỆT 4

TOÁN TIẾNG VIỆT 5

TOÁN TIẾNG VIỆT 9

VẬT LÝ 9

VẬT LÝ 12

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THƯỞNG HIỆN VẬT VÀ KẾT QUẢ FILE MỀM

Các em học sinh cần kiểm tra và rà soát thông tin báo về email: [email protected] để BTC sửa đổi thông tin in trên Giấy chứng nhận trước 17h ngày 20/05/2022. Sau 17h ngày 20/05/2022 bất kỳ thay đổi nào của học sinh, BTC sẽ không nhận chỉnh sửa.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1260 · Branch · Slug: v3-3-1260