THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG THI VIOLYMPIC

04:38 09/05/2022

Nhằm tiến hành khắc phục một số vấn đề và tăng trải nghiệm của học sinh khi luyện tập trên hệ thống tại năm học sắp tới, BTC Violympic sẽ tiến hành đóng hệ thống.

Trong thời gian bảo trì, học sinh không thể đăng nhập vào tất cả máy chủ.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 18h00 ngày 09/05/2022 đến 18h00 ngày 11/05/2022.

Hiện tại BTC đang rà soát biên bản hồ sơ và video, kết quả chính thức sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Mọi thông tin liên quan đến sân chơi Violympic, quý vị và các em học sinh liên hệ BTC như sau:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v23.0523.2 · Branch · Slug: