Xếp hạng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 30872650Đặng Cường Minh 44A12774709314
2 30891449Trần Phú Ngọc Hải44D7628010557
3 30964819Nguyễn Nhật Nam44c7626010240
4 30872630Đặng Cường Minh 44A12661706323
5 33834964Phạm Thái Tùng44A97603013436
6 31007728Nguyễn Nhật Nam44C657707934
7 35029844Trần Đình Lâm44A7571011021
8 31007756Nguyễn Nhật Nam 44c655908563
9 31007710Nguyễn Nhật Nam44c655407619
10 32483953Nguyễn Trọng Hoàng Quân44b7552013391
11 31006390Nguyễn Nhật Nam44C655008860
12 31007695Nguyễn Nhật Nam44C653708624
13 31007746Nguyễn Nhật Nam44C651708699
14 30893143Nguyễn Thanh Vịnh4G7515013497
15 31007783Nguyễn Nhật Nam 44C6490010222
16 32429398Nguyễn Ngọc Châu Anh4a137485010888
17 31005020Nguyễn Nhật Nam44C648409978
18 31007800Nguyễn Nhật Nam 44C647309260
19 30964664Dương Minh Khôi4C7455012746
20 33740419Phùng Ngân Hạnh44A77450513501
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616