Xếp hạng Trường THCS Thanh Bình  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Thanh Bình / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thanh Bình

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35865274Nguyễn Trọng Đại66a2520105477
2 35293527Nguyễn Trọng Đại66A2417206361
3 35566938Truong Ngoc Linh66a2413405804
4 33998428Nguyễn Lê Mai Loan66a2311604309
5 33781731Hoàng Minh Anh66A219001753
6 35410192Nguyễn Lê Mai Loan66A228502405
7 35290806buithanhhuyen66a225501482
8 35398642Truong Ngoc Linh66a224401634
9 32243615HOÀNG MINH ANH 66a21410410
10 35452673Minh Anh ( Phụ )66a21370310
11 35273721Nguyễn Thanh Trúc66a21360870
12 35478648buithanhhuyen66a21340789
13 33814025Lê Sửu Nhi66a213401010
14 35742495bùi duy tùng lâm66a11190927
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616