Xếp hạng Trường THCS Thanh Trường  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Thanh Trường / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thanh Trường

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35723040Trần Đức Huy99D137504543
2 35719955Nghiêm Văn Lộc9937204105
3 35720692Hoàng Hà Minh Đức99D137003711
4 35755538fbst99d111901802

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5