Xếp hạng Trường THCS Thanh Trường  Vật lý 6

Tất cả / Trường THCS Thanh Trường / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thanh Trường

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35277829nguyen thu uyen66a1712706200
2 35689281nguyên Khánh Linh66A123802319
3 32259415ChuMinhQuang(bestyasuovn)66a11290970
4 35716582Bạn đoán xem66a112901043
5 35748871Trần Trường Sơn66A11240921
6 35938619Nguyễn Đức Duy66a11190626
7 34617761Hà Ngọc Yến Nhi66a11180316
8 32768598Hà Ngọc Yến Nhi66a11170305
9 35748857Nguyễn Thị Thanh Huyền 66a11160943

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5