Xếp hạng Trường Tiểu học Tri Phương  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Tri Phương / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tri Phương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35548049HOÀNG NGỌC DƯƠNG33B620507598
2 35547842HOÀNG THỊ MINH PHƯƠNG33A619406988
3 35548072TRẦN TUẤN KHANG33B619356049
4 35548089BẾ HOÀNG VŨ33B618606524
5 35547875NÔNG TIẾN ĐẠT33A618459093
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75