Xếp hạng Trường TH & THCS Lê Hồng Phong  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường TH & THCS Lê Hồng Phong / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Lê Hồng Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35370174Chu Hồng Phúc55A7259510690
2 35395548Chu Hồng Phúc55A724809474
3 35393544Tặng Ngọc Anh55A7231511862
4 35337685Tặng Ngọc Anh55A7227011069
5 34856921Chu Hồng Phúc54A316305404
6 35591054phuc12355A1270692
7 35414230ngocanhlhp55A1260589
8 35576587ngocanhlhp55A 1250747
9 35373252ngocanhlhp55A 12401801
10 35407624Chu Hong Phuc55A 12301283
11 35645176Chu Hông phúc55A1200437
12 35331563Chu Hông phúc55A1200784
13 35245930chuhongphucLHP55A1190383
14 35246004tanganhlhp55A1170612
15 35245974ngocanhlhp55A1170771
16 35184162Chu hồng pHH55A 1150223
17 35245954hongphucLHP55A 1150712
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616