Xếp hạng Trường TH & THCS Lê Hồng Phong  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường TH & THCS Lê Hồng Phong / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Lê Hồng Phong

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35087945NGUYỄN QUỐC ANH11a7665010222
2 35366482Nguyễn Quốc Anh11A7653010191
3 35366383Nguyễn Quốc Anh11A763207735
4 35465082NGUYỄN QUỐC ANH11a662907975
5 35272850NGUYỄN QUỐC ANH11A660709230
6 35087931nguyễn quốc anh11a660009477
7 35087911NGUYỄN QUỐC ANH11a656409136
8 35087979nguyễn quốc anh11a656309363
9 35366413Điêu Thị Thu Cúc11A756006714
10 35310735NGUYỄN QUỐC ANH11A551207866
11 35272886NGUYỄN QUỐC ANH11A551107453
12 35366398Điêu Thị Thu Cúc11A7468010088
13 35366495Nguyễn Khải An11A739306380
14 35366361Nguyễn Khải An11A7393010465
15 35275010Khai an11 6347010305
16 35863604ytdcgbjsudfbud11A113701063
17 35435861Lường Hoàng Gia Huy11a212901181
18 35366514Lò Thị Hà Vy11A111701801
19 35421149Lường Hoàng Gia Huy11a1840846
20 35342568ngocanhlhp11A1760619
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616