Xếp hạng Trường THCS Đồng Khởi  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Đồng Khởi / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đồng Khởi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35806464Nguyễn Tân Minh Cường66/2626307210
2 35750720Huỳnh Đoàn Văn Khoa66/3625408425
3 35793295Lâm Kiến Văn66/9623108890
4 35750862Nguyễn Tân Minh Cường66/2619708652
5 35793910Huỳnh Nhã Cẩm Vy 66/1719408876
6 35751840DO HOANG KHANH VAN 66/10 617905307
7 35795915Nguyễn Việt Thái66/1717809319
8 35750624Huỳnh Song Thư66/4517407571
9 35753824Nguyễn Ngọc Anh Thư66/9615809744
10 35760916Bùi Quế Anh66/9515108466
11 35751211Bùi Duy Lợi66/4514808905
12 35750979Đỗ Minh Trung66/5612105712
13 35750585NGuyễn TẤn PHát66/3511703161
14 35753235Trịnh Hoàng Thùy Ngân66/9411603617
15 35750589Hồ Xuân Hiếu66/3510103435
16 35805739Nguyễn Tân Minh Cường66/239603303
17 35763360Lê Nữ Bảo Ngọc66/949305179
18 35750572Nguyễn Ngọc Quỳnh Như66/348803406
19 35753596Nguyễn Tân Minh Cường66/238501902
20 35750619Sần Nguyễn Quốc Huy66/1026303374
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616