Xếp hạng Trường THCS Đồng Khởi  Toán Tiếng Anh 6

Tất cả / Trường THCS Đồng Khởi / Toán Tiếng Anh  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Đồng Khởi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35750624Huỳnh Song Thư66/4414305126
2 35753824Nguyễn Ngọc Anh Thư66/9513007053
3 35751211Bùi Duy Lợi66/4412206433
4 35750589Hồ Xuân Hiếu66/3511103846
5 35793910Huỳnh Nhã Cẩm Vy 66/1511105189
6 35753235Trịnh Hoàng Thùy Ngân66/9410102837
7 35750862Nguyễn Tân Minh Cường66/249003635
8 35750585NGuyễn TẤn PHát66/348104258
9 35795915Nguyễn Việt Thái66/137004773
10 35751840DO HOANG KHANH VAN 66/10 36903936
11 35771350Nguyễn Minh Khoa66/326603256
12 35767215Nguyễn Hoàng Minh Anh66/226403314
13 35750548Nguyen Huu Ngoc Nguyen66/525203482
14 35752062Nguyễn Gia Thuận 66/235004296
15 35750979Đỗ Minh Trung66/523301050
16 35750720Huỳnh Đoàn Văn Khoa66/31320788
17 35820625Nguyễn Ngọc Lan Anh66/31310556
18 35750549Đào Đỗ Phương Vy66/312901801
19 35806464Nguyễn Tân Minh Cường66/21270701
20 35796258Cao Hoàng Mỹ Ngọc66/31250725
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616