Xếp hạng Trường Tiểu học Hàm Nghi  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Hàm Nghi / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hàm Nghi

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35463637Nguyễn Bình Minh22b16254010032
2 35359656NGUYEN LINH TRANG22B2318604067
3 34817770Nguyễn Trần Bảo Như21b1616753311
4 34848839Trần Quốc Bảo21b1615906382
5 33977817Trần Thị Bảo Ngọc21B2615557267
6 35617463Mai Thị Tường Vy 22b2613505051
7 35553263ngô thị linh đan22413006820
8 34233765nguyễn tuấn khải21a29702123
9 35223930Lê Uy Vũ22b227203603
10 35601186mai thi Tường vi22B213601090
11 35448490Phạm Quỳnh Nhi22b113101801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616