Xếp hạng Trường Tiểu học Dĩnh Kế  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Dĩnh Kế / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Dĩnh Kế

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35408020Thái Khắc Tiến55A67407512357
2 36089141nguyễn minh phương A55a67268012245
3 36085955Nguyễn Thị Thu Thảo55A67257011940
4 36089647Thái Khắc Tiến55A6624105441
5 36097476TRẦN GIA ĐẠO55A67235012014
6 36083551Phạm Phương Mai 55A67230011314
7 36082363Vũ Đỗ Minh An55A6721658038
8 36081372ĐaoĐucNguyen5A67210012130
9 36093473Pham Tuấn Dương55a67197011490
10 36084832Tran Gia Huy55A67196010642
11 36024192Dương Thuận55A2719506052
12 36082621Trương Hoàng Dương55a67192012927
13 36082516Nguyễn Ngọc Đăng Khoa55A6719009413
14 36091510Phan Quang Dương55A6718807613
15 36082907Cao Thái Sơn5lớp 5a6718607580
16 31406927Phạm Đăng Khoa55a6718007313
17 30732160chu quang tuấn55a67179010352
18 32384263lê duy sơn55A6717409783
19 36082684Lê Bảo Châu55a6716558651
20 36083864ĐÀM THÀNH ĐẠT55A67164011494
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616