Xếp hạng Trường Tiểu học Bồ Lý  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Bồ Lý / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Bồ Lý

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35438137Tình5c737109439
2 35438111Huy5a423604962
3 35996267Khánh Linh 55B616505935
4 35962162Phùng Gia Phong55B615905895
5 35947330Trần Thị Khánh Linh 1357955B614106728
6 35924708Khánh Linh-55B611704117
7 35956953TRẦN THỊ KHÁNH LINH55B47704705
8 35407565Trần Uyên Linh55B36904151
9 35988759Kim Gia Han55b35403680
10 35998555LINH55B2390758
11 35988388Phùng Gia Phong55B13401192
12 35608275Hà Anh Nghĩa55c13001073
13 35947324Trần Thị Khánh Linh 8579055B1220375
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616