Xếp hạng Trường TH&THCS Tuy Lộc  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường TH&THCS Tuy Lộc / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH&THCS Tuy Lộc

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35156338Nguyễn Đoàn Phú 44A625059894
2 35093819Nguyễn Đoàn Phú44a6246010090
3 35215717Nguyễn Thu Trang 44A6141010053
4 35599269Nguyễn Huyền Thương44A512708381
5 35295494Tran Thanh Nam44B310003087
6 35036086Nguyễn Đoàn Phú 44A27603078
7 35295304Nguyen Do Nam Anh44B26302388
8 35146465Vi Tuan Nghia44B26002381
9 35036130Đào Nguyễn Bảo Châu44A13801803
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616