Xếp hạng Trường TH&THCS Tuy Lộc  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường TH&THCS Tuy Lộc / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH&THCS Tuy Lộc

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35593753Phạm Gia Bảo22A6400010807
2 35845767phung tuan anh22b27102744
3 35719582Phạm Gia Bảo22A16901801
4 35593700Nguyễn Kim Hân22A12001802
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616