Xếp hạng Trường THCS Vũ Di  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS Vũ Di / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Vũ Di

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35791522lê hồng anh77b518107361
2 35064239Nguyễn Hoàng Trang7738704417
3 35054468Đặng MinhĐức7725402460
4 35124429lê hồng anh77B13201009
5 35676027lê hồng anh77B13201801
6 35676027lê hồng anh77B13201801
7 35094615Lê Hồng Anh77B12901131

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5