Xếp hạng Trường THCS Hợp Thịnh  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Hợp Thịnh / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Hợp Thịnh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35366857Nguyễn Ngọc Minh Châu66C7271011705
2 35341787phùng thị thùy trang66c621305225
3 35803795nguyenkimanh66C720008913
4 35347499Lê Xuân Hiếu 66C618808038
5 35860462Phùng Thị Thùy Trang66C618105484
6 35341760phùng thị thùy trang66c617605860
7 35345037Lê Xuân Hiếu 66C617209022
8 35346758Lê Xuân Hiếu 66C617209601
9 35387794Phùng Thị Thu Hường66c516906273
10 36145295Nguyễn Anh Khoa66C7164010466
11 35372748Phung Van Thang66C616104768
12 35341538phùng thị thùy trang66c616106879
13 35983767Nguyen Binh An66B615603365
14 35864690nguyen ngoc toan66B515503585
15 35803816Nguyễn Quang Duy6B614609311
16 35343820Nghiêm Xuân Gia Huy66C414406481
17 35366870Phạm Văn Hợp66B713506734
18 35803823tahaiyen66c713509832
19 35861131nguyen ngoc toan66B513403076
20 35862131nguyen ngoc toan66B513302983
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616