Xếp hạng Trường Tiểu học Phan Thiết  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Phan Thiết / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phan Thiết

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36110785vũ minh quân22a320302556
2 33747424Hoàng Ngọc Diệp21A617501803
3 35769094Nguyễn Bảo Châm22b31430728
4 34941261Nguyễn Thảo Nhi21a612105907
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616