Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35516565Lê Đào Bảo Nhi55/36240010232
2 35616722Nguyễn Thị Thúy An55/46210010543
3 35535013Lê Thị Mỹ Nhung55/4620808270
4 35528943Lê Diệu Hương55/3520509006
5 35517936Trần Viết Minh Nhật55/3620105294
6 35545826Văn Lê Bảo Hân55/3520009000
7 35616691Nguyễn Thị Thúy An55/46199010807
8 35865120Nguyễn Bảo Ngọc55/4618706901
9 35849991Lê Thi Mỹ Nhung55/4617906473
10 35518944Phan Phước Thịnh55/3615409381
11 35545024Nguyễn Trần Hoàng Anh55/26134010772
12 35532503Maihoangphuocloc55/2612609234
13 35774226Phan Phước Thịnh55/3611609393
14 28552149Cao Nữ Linh Nga54/4410107205
15 34404438Nguyễn Bảo Ngọc55/427303429
16 31468207Trần Thị Phương Thanh5Lớp 2/23660648
17 33946734Lê Thị Mỹ Nhung55/425101436
18 32931822Phan Gia Nhi53/124501861
19 35544769Nguyễn Hoàng Ngọc Hân55/224301842
20 35534975Bùi Lê Phương Thắng55/224101113
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616