Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35694932NGUYỄN BÙI KHÔI NGUYÊN 22/36514010005
2 34368828Lê Thanh Đăng Khoa21/4648609893
3 34322363Hoàng Nguyễn Phương Thảo22/4646309683
4 34389777Hầu Nguyễn Minh Kiệt22/16450010809
5 35148163Hoàng Nguyễn Phương Thảo22/46444010317
6 34714053NGUYỄN BÙI KHÔI NGUYÊN 21/3542407944
7 34330786Trần Khánh Nam22/4642308436
8 34643943Nguyễn Thành Hưng21/36407010638
9 34381149NGUYỄN BÙI KHÔI NGUYÊN 21/3540108998
10 34325844Hoàng Nguyễn Minh Hà22/4640008346
11 34396056Lê Ngọc Khánh Ngân21/3540008888
12 35450917Trần Thanh Nhàn22/4638009359
13 35431856Phan Thùy Anh22537408989
14 34342307NGUYỄN BÙI KHÔI NGUYÊN21/36371010808
15 35520499Khôi Nguyên22/3536808354
16 34338075Lê Kim Thương22/4634609543
17 35149272Hoàng Nguyễn Phương Thảo24/2534206681
18 35528740Nguyễn Hồ Hiếu Nhi22/3633909318
19 34526822Trần Duy Hưng21/4633508365
20 35898781nguyen dinh hung23632707869
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616