Xếp hạng Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Thị trấn 1 A Lưới

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35511127Lê Thị An Nhiên 11/2764105304
2 35851604Nguyễn Đỗ Gia Bảo11/3662208585
3 35737823Tôn Thành Gia Bảo11/4662208859
4 35290421Phạm Tài Trung Kiên11/3661508483
5 35242304Nguyễn Đỗ Gia Bảo11/3661509126
6 35894539Nguyễn Phan Nhã Trân11/3661405266
7 35898911Hoàng hùng11/2661207019
8 35315973nguyễn phan nhã trân 11/3660906745
9 35246049Nguyễn Hữu Nhật Nguyên11/3660908664
10 35224590Nguyễn Đỗ GIa Bảo11/3659909198
11 35884257Hoàng thị gia linh11/2659308608
12 35289150Mai Trần Anh Khôi11/3658209536
13 35239360Nguyễn Hữu Nhật Nguyên11/3657409515
14 35934026Lê Nguyễn Mai Linh11/46567010456
15 35237518Nguyễn Hữu Nhật Nguyên11/36540010246
16 35869942Tôn Thành Gia Bảo11/4552906587
17 35404731nguyễn phan nhã trân11/3652408725
18 35543158Hà Nguyễn Bảo Nam11/4552008329
19 35241088Lê Nhã Phương11/3651809120
20 35793064nguyễn phan nhã trân 11/3551506416
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616