Xếp hạng Trường THCS Nguyễn Chích  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Nguyễn Chích / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Nguyễn Chích

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35823769Trần Ngọc Hà6624701997
2 35996282Trần Ngọc Hà661280796
3 35122609kim bao khanh66c12801078
4 35109267kim bao khanh66c12601801
5 35548298Trần Ngọc Hà661190360
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616