Xếp hạng Trường Tiểu học Mỏ Chè  Toán Tiếng Việt 2

Tất cả / Trường Tiểu học Mỏ Chè / Toán Tiếng Việt  2

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Mỏ Chè

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 34285664Đỗ Việt Hưng21C319005006
2 35143389Hoàng Phong vinh22C29803602
3 35792309ngô gia nhật minh22e28201109
4 34810685Hoang Phong Vinh2C15301381
5 36149782Nhữ Lê Hoàng2214201014
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616