Xếp hạng Trường THCS Tân Thành  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Tân Thành / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tân Thành

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35787428Nguyễn Văn Hiệp99A13501636
2 35286825hello9912501801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616