Xếp hạng Trường THCS Bản Ngoại  Toán Tiếng Việt 8

Tất cả / Trường THCS Bản Ngoại / Toán Tiếng Việt  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Bản Ngoại

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35816328Đinh Thảo Chinh88A7224010717
2 35947723dinhthaochinh88A622007982
3 35936061lương minh hiếu88A720604830
4 35894149lương minh hiếu88A619104145
5 35945858Trần Ngọc Huyền88B618506749
6 35824093Trần Ngọc Huyền88B7184010802
7 35882879Trần Ngọc Huyền88B618209819
8 36075763Nguyễn Hải Yến88C718009674
9 35960745Ngọc Huyền88B616905997
10 35874558Trần Thi Thu Huyền88A716309000
11 35954757hieu88A515502736
12 35889424minh hieu88A615504945
13 35824964hoang dai nghia88A614708442
14 35882791trần thị thanh88c713909641
15 35882631Nguyễn Thị Chúc88B713707965
16 35873490luong minh hieu88A613605301
17 35882672Nguyễn Hải Yến88C612809050
18 35883870Nguyễn Hải Yến88C612809763
19 35818817Hoàng Đại Nghĩa88A7127011085
20 35884073lương minh hiếu88A511403656
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616