Xếp hạng Trường THCS Bản Ngoại  Vật lý 8

Tất cả / Trường THCS Bản Ngoại / Vật lý  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Bản Ngoại

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35913601Hà Tiến Đạt8Lớp 8A6159010058
2 35913577HÀ YẾN HỒNG88a614307777
3 35824093Trần Ngọc Huyền88B613908016
4 35914162Nguyen thi thanh thuy88a612909528
5 35913597Lương Quốc Đạt88A612507469
6 35913728Nong Thi Hao88A612208931
7 35818817Hoàng Đại Nghĩa88A610705103
8 35874558Trần Thi Thu Huyền88A610605373
9 35934809Nguyễn Thị Chúc88b610405262
10 35913748CHU THI THU HA88A610107716
11 35946002Nguyễn Thị Chúc88B47102493
12 35934890nguyenmaihong88A36104262
13 35913608Đặng Văn Công 88C24903585
14 35816328Đinh Thảo Chinh88A23401932
15 35945858Trần Ngọc Huyền88B1220638
16 35882879Trần Ngọc Huyền88B1220720
17 35882631Nguyễn Thị Chúc88B1210488
18 35824964hoang dai nghia88A1210628
19 35934908Tran Thu Trang88A1190974
20 35821173Vũ Ngọc Huyền88A1160695
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75