Xếp hạng Trường THCS xã Quân Chu  Toán Tiếng Việt 7

Tất cả / Trường THCS xã Quân Chu / Toán Tiếng Việt  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS xã Quân Chu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35933948Ngô Thị Hằng77A6263010766
2 35943037Lê Hương Giang 77A6177010468
3 35949528Hoàng Phương Thảo77A7176013347
4 36059068Nguyễn Khánh Như77A7155010527
5 36086081Dương Phong77B29503605
6 35910459Nguyễn Gia Huy77B13301801
7 35942832Nguyễn Khánh Như77A1190733
8 35365889Lê Trung7A11901430

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5