Xếp hạng Trường THCS Quân Chu  Toán Tiếng Việt 6

Tất cả / Trường THCS Quân Chu / Toán Tiếng Việt  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Quân Chu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36033525Nguyễn Đại Dương66A628809588
2 36047001Ngô Thanh Tùng66A623607578
3 35856133Lê Vũ Phong66A6219010018
4 36023103Lê Hoàng Thanh Trúc66A621707435
5 35935077Nguyễn Đại Dương66A621108966
6 36000037Nguyễn Thị Hoa66A520707702
7 35874087võ văn trung66A619409180
8 36043157Trinh Thi Thuy66B616509914
9 35879304Trương Dăng Nam66a39304326
10 35927745Trieu Thi Hoa6648607098
11 36057410Lê Vũ Phong 66A13801675
12 36091741Dương Ngọc Diệp66B13201805
13 35856226Lê Phong 66A12601774
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75