Xếp hạng Trường THCS Tân Linh  Vật lý 8

Tất cả / Trường THCS Tân Linh / Vật lý  8

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Tân Linh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35926862Trần Khắc Bảo Khương88A27357011270
2 35874033Trần Khắc Bảo Khương88A2628708799
3 35868679Trần Khắc Khôi88A2628009384
4 35865594Đặng Mai Trang88A27279011786
5 35882992Ngô Hoài Thu88A1725909473
6 35937142Nguyễn Thu Hoài88A27248011140
7 35883540Nguyễn Thu Hoài88a2622509272
8 35867914Ngô Hoài Thu88A1721808007
9 35865656Nguyễn Văn Hưng88A1619306024
10 35864525Thu81A8618705048
11 35861316Ngô Phương Thảo88a1716708258
12 35861445Ngô Phương Thảo88a1715908738
13 36059293Nguyễn Thu Hoài88A2414904460
14 35871122 Nguyễn Văn Hưng88A1413904744
15 35892892Hà Thị Thanh Lệ8513702463
16 35893994Trần Thị Ngân88A1413305938
17 35867860Nguyễn Thu Hoài88A2411906333
18 35864246Nguyen Thu Hoai88a2410906124
19 35903065Nguyễn Thu Hoài88A226802424
20 35892744Trần Thị Ngân88a125701789
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616