Xếp hạng Trường THCS Xã An Mỹ 1  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Xã An Mỹ 1 / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Xã An Mỹ 1

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35855476Phan Thị Mỹ Yến99a17246012463
2 35967271Nguyễn Thị Anh Thư 99a17242011180
3 35843484Nguyễn Trần Mai Uyên99a1721506885
4 35860452Lưu Gia Huệ99a17191010377
5 35843636Lê Mẫn Trân99a1715807236
6 35864910Nguyễn Trần Minh Thư99a1412107098
7 35689462hj99A17801801
8 35691996Nguyễn Thị Anh Thư99a124203602
9 35863818Nguyễn Trần Minh Thư99a114101771
10 35843507Nguyễn Trần Minh Thư99a113701797
11 35853069Châu Khánh Tường99A212101801
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616