Xếp hạng Trường Tiểu học Vĩnh Trung  Toán Tiếng Việt 1

Tất cả / Trường Tiểu học Vĩnh Trung / Toán Tiếng Việt  1

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Vĩnh Trung

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35696541thao nhi11660209323
2 35028836Phan Văn Khôi11417807204
3 35342270Lê Công Thành Ngọc11A113701758
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616