Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Lập  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Lập / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35848146Pham Quoc Huy44310503576
2 34086169Nguyễn Lê Hữu Trọng43B14701779
3 35448830Trịnh Lê Long Vũ44b14101801
4 35440800Lê Thị Quỳnh Như44B1280656
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616