Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Lập  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Lập / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Lập

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35605200Phan Hồ Khánh Tâm33A416007205
2 35591797Hoàng Văn Tuấn Bình33B310905406
3 35864628Trần Hoàng Bảo Nhi33A49904026
4 32704013Hồ Sỹ Nhật Anh3115501802
5 35966783tran quan 33A14001802
6 35817797Nguyễn Anh Duy33B13901802
7 36158433Nguyễn Ngọc Bảo Uyên3B13801192
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616