Xếp hạng Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Số 1 Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35208134Nguyễn Đức Anh44a1638104517
2 35988504Nguyễn Ngọc Hòa44a17358013502
3 34361685Nguyễn Lê Thảo Đan44A16348010807
4 34236322Nguyễn Lê Thảo Đan44A17324012142
5 35945408Hoàng Nhật Bảo Hân44a17299013468
6 35988997Nguyen minh ngan44 A36284010180
7 36071122Nguyễn Ngọc Minh Quân 44a628208774
8 36107885Nguyễn Ngọc Minh Quân44a525907614
9 32889291Nguyễn Hoàng Quân 44A17253013182
10 35968611Nguyen minh ngan44 A37240011624
11 35939295Hoàng Nhật Bảo Hân44A16234010083
12 35957342HA DOAN GIA HUNG44A17199012416
13 35970223VÕ NGỌC MINH44a47195012221
14 35941741trần đào quang dũng44a3619309877
15 33479145Trần Yến Phương42a4719206349
16 35964253Trần Hải Nguyên44a7190011005
17 35972240nguyễn thanh tùng44a27188012951
18 35947943Nguyễn Ngọc Linh Nhi44A17180010897
19 36061958Nguyễn Ngọc Minh Quân44a1417705269
20 35948395Vi Kieu Bao Anh44A2717608799
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616