Xếp hạng Trường THCS Lao Bảo  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Lao Bảo / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Lao Bảo

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35737074Nguyễn Việt Phong99c722309818
2 33995535Nguyễn Chí Tài99A7197011913
3 35293019Đặng Hùng Anh99D7189010960
4 31985850Đặng Hùng Anh96D618108197
5 35549815Lâm Mai Linh99A717307876
6 1248589Nguyen Chanh Quan99G615306467
7 35529265Lê Trần Phương Mai99A715307631
8 35500024Nguyễn Ngọc Ánh Như99A714208182
9 35093613Lê Thành Danh99C714106222
10 35302957Võ Châu Linh99G714006972
11 35768891Nguyễn Trương Bảo Trinh9A7134012572
12 35176999Phùng Tấn Phong99B713309942
13 34202699Đặng Trung Kiên99A611806035
14 34846576Trương Tấn Phát99A7115011725
15 36010048Nguyễn Phi Hùng99A711105592
16 33563007Nguyễn Trung KIên99c710905319
17 35735338Trương Văn Ninh99A710507531
18 35608910nguyễn đình minh hưng 99b69504338
19 34404327Đặng Hùng Anh98D38404841
20 34116687Hoàng Nữ Anh Thư99A38205160
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616