Xếp hạng Trường THCS Khe Sanh  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Khe Sanh / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36106816Hồ Hoàng Anh Thư99E312504132
2 36106162TRƯƠNG LÊ NHẬT NIN99E26803308
3 36135403Trương Phương Nam99E26503603
4 35416021Nguyễn Hoàng Long99E25703258
5 36033050Văn Nguyễn Ngọc Anh99B12201801

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75