Xếp hạng Trường THCS Khe Sanh  Toán Tiếng Việt 9

Tất cả / Trường THCS Khe Sanh / Toán Tiếng Việt  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36167930Nguyễn Ngọc Lan Anh99E7335012511
2 36106816Hồ Hoàng Anh Thư99E627209175
3 36136174Trần Thị Ánh Phương99E6266010507
4 36140854Nguyễn Thị Hải Nhi99E6256010735
5 36106162TRƯƠNG LÊ NHẬT NIN99E622509680
6 36133664Hoàng Thị Tố Phương99E620009897
7 35416021Nguyễn Hoàng Long99E515808615
8 36148943Nguyễn Thị Quý99E411406227
9 36135403Trương Phương Nam99E310305404
10 36134876Hoàng Phương Vi99E39804033
11 36142808Nguyễn Trần Hải Linh99E27803235
12 36147870Lê Trần Bảo Anh99E36804830
13 36142990Nguyễn Thanh Huyền99E25903045
14 36033050Văn Nguyễn Ngọc Anh99B12201801
15 36141592Trương Hà Nhi99E11701385

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5