Xếp hạng Trường THCS Khe Sanh  Vật lý 7

Tất cả / Trường THCS Khe Sanh / Vật lý  7

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Khe Sanh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 36069061Phan Minh Hoàng Vinh77A1290700
2 13568619trần nguyễn đức dũng77A12701026
3 36160120Trần Minh Đức77B1260514
4 36081052 Lê Hồ Gia Như77A1210577
5 36037644Nguyễn Văn Huy77B12001086

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5