Xếp hạng Trường Tiểu học Hải Trường  Toán Tiếng Việt 3

Tất cả / Trường Tiểu học Hải Trường / Toán Tiếng Việt  3

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Hải Trường

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35846832Trần Ngọc Hân33c7508511543
2 35860838Mi Mi33C443005048
3 35426779Lê Anh Duy 33A7418513062
4 35958347Trần Ngọc Hân33c640306103
5 35419655 lê anh duy33a7385013530
6 33883124Phan Khắc Đức3a7376012319
7 36071694Trần Ngọc Hân33c637104472
8 35244714Võ Thị Yến Nhi33B7371011066
9 35796693Trần Ngọc Hân33c635307619
10 35046017Trương Cẩm Ly33A7347011628
11 35731953Trần Ngọc Hân33c633808012
12 35837378Trần Thị Yến Trinh 33c733756148
13 34531292Võ Ngọc Linh32A732206692
14 35244664Võ Nguyễn Minh Quân33B7319011074
15 35795646Trần Thị Yến Trinh 33c731857974
16 35440242Trương Thị Thanh Trúc 33A731209999
17 35244683Võ Nguyễn Minh Quân33B630859509
18 35244799Trần Nhật Tiến33B7306012757
19 34580227võ ngọc linh3a730557107
20 35430425Trương Thị Thanh Trúc 33A7304012275
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616