Xếp hạng Trường TH & THCS Hải Chánh  Vật lý 6

Tất cả / Trường TH & THCS Hải Chánh / Vật lý  6

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường TH & THCS Hải Chánh

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35718492Phạm Bá Lộc66a7318011652
2 23322714Nguyễn Thanh An66a730209838
3 36064433Nguyễn Trịnh Bình An66A723307368
4 35321184Lê Nguyễn Song Thư6̉6A722307520
5 35321571Lê Nguyễn Song Thư6̉6A621705245
6 35857402Nguyễn Thanh An66a520606808
7 34244616Lê Gia Hưng66A720407936
8 35869888Nguyễn Văn Việt66A7194010188
9 35906761vo van tuan anh66A715006804
10 36076676Hồ Minh Anh66a714804527
11 35735015Lê Thị Diễm Phương66a714408152
12 36072648NGUYỄN HOA THỦY TIÊN66a613004892
13 36066250nguyễn hoàng thảo nhi66A712106423
14 35328883Phan Dư Y Nhân66A711705529
15 35722274Vo Van Tuan Anh66a611305364
16 36064833NGUYEN HONG LAM66A610304952
17 36098281nguyễn hoàng thảo nhi66A37202111
18 35902361Phạm Bá Lộc66a26902596
19 36055507Phạm Bá Lộc66a26801644
20 35320383Lê Nguyễn Song Thư6̉6A25801173
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616