Xếp hạng Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu  Toán Tiếng Việt 5

Tất cả / Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu / Toán Tiếng Việt  5

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Lê Thế Hiếu

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35861038Mai Gia Hưng55b622208920
2 35811981Nguyễn Đình Thiên Phú55B517207414
3 35603106Nguyễn Tuấn Kiệt55A512806870
4 35802451trần trọng đức55b512304892
5 35694850Nguyễn Bá Phúc55B410905372
6 35565912Nguyễn Đình Thiên Phú 55B27003602
7 35383240Nguyễn Tuấn Kiệt55A24203604
8 35704878trần trọng đức55ABCDXYZ24102630
9 35919734Nguyễn Ngọc Tường Vân55B13301805
10 35576231Hoàng Bùi Bảo Hân55B23101004
Violympic

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1197 · Branch · Slug: 818446eafe1bf3b1875d3235762a2c8c13a6f616